sliderbakgrunn_Martehus

Vi bygger hus med sjel!

Hus med sjel

Martehus - Ammy

Alle Martehusene er tegnet for hånd. Pettersen liker følelsen av å bruke blyant og papir, gjerne sammen med kundene.
– Vi har mange gode hus i katalogen, men som regel bruker vi dem bare som et utgangspunkt. Hvert hus blir unikt, og arbeides frem i samarbeid mellom kunden og meg. Det handler om at kundene skal få et hus tilpasset dem selv, sier Pettersen. Alle tomtene er ulike og huset må passe inn på tomten. Uterom, utsikt og solforhold påvirker også det endelige resultatet. Det lønner seg å planlegge godt på forhånd.
– Folk må kose seg med husbyggingen, og gjerne bruke litt ekstra tid. Da blir resultatet best, sier Pettersen.